Boble Glasshytte


Kjøpsbetingelser

Generelt

Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av selger, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering (les mer om fraktpriser under 'Frakt/Shipping')

Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer moms, f.n. 25 % dersom ikke annet er angitt.

Siden oppdateres jevnlig hvilket garanterer at prisene alltid er aktuelle. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil.  

Dersom det skulle skje at det er feil pris på et produkt, forbeholder vi oss retten til å avslå en handel hvor noe er feil med prisen. Da vil vi kontakte deg og forklare situasjonen, du vil da kunne velge mellom å slette ordren eller få varene til korrekt pris.

Boble glasshytte er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.

Forsendelse

All leveranse skjer med Posten. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstiden er normalt 1–5 arbeidsdager (hverdager), avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres, og om varene er på lager. Kunde vil få beskjed når varene er utsendt.

Bytterett av varer

Hos oss har du 30 dager angrerett på varen(e) du kjøper. Det eneste vi setter som krav er at varen(e) leveres tilbake til oss i originalemballasje, ubrukt og i samme stand som når den ble sendt fra oss. 

Merk at salgsvarer byttes ikke.

Kunden må selv betale frakten tilbake til oss.

Leveranse som gave

Ønsker du å sende varer direkte fra oss til andre, pakker vi gjerne inn gaven for deg. Vi kan også levere med kort. I kassebildet vil det komme opp et valg hvor du kan krysse av for at du ønsker å få varen gavepakket, ønsker du også at vi sender med en hilsen så legger du dette inn i skjemaet som kommer opp.

Vare skadet under transport

Dette skjer svært sjelden da vi har gode pakkerutiner.

Er det synlige skader på emballasjen og varen er skadet ved mottak skal du sammen med person som utleverer varen fylle ut et skademeldingsskjema. Utleveringssted skal deretter returnere varene til oss sammen med kopi av skjemaet, ved mottak av varene sender vi deg ny leveranse.

Mangler eller feil på levering, som ikke vises før pakken åpnes.

Husk sjekk alltid alle varer når du har kommet hjem, skulle du finne skadede varer må du kontakte oss med en gang og senest innen 24 timer etter du hentet varen/e.

Mangler du noe i din levering eller om noe er ødelagt (skadet under transport), må du melde dette til oss så snart som mulig og helst samme dag du mottar varen/e. Sjekk alltid over varene så snart du har mottatt dem.

Send en e-post direkte til bobleglass@gmail.com

Denne e-posten må inneholde følgende informasjon:

  •     Kundenavn
  •     Ordrenummer
  •     Varenummer eller navn på varen som mangler/er skadet

Vi vilfinne ut hva som har skjedd og rette opp eventuelle feil.

Ved de tilfeller da varen er skadet vil vi sende deg en ny, ta kontakt bobleglass@gmail.com og send gjerne med et bilde.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde (18 år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Angrerettloven og forbrukerloven

I følge lov om angrerett og forbrukerloven har du rett til å returnere en bestilt vare. Du vil motta informasjon om angreretten sammen med ordrebekreftelsen. Du må selv betale returporto hvis du benytter angreretten.

Hvis varen du har mottatt har feil og mangler kan du iht forbrukerloven reklamere på varen.

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt.

Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig.

Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen eller tjenesteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Reklamasjon

Hvis du oppdager en feil eller mangel med et produkt levert av bobleglass.no, er det Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002 som gjelder. Forbrukeren må gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon) innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den. Fristen for å reklamere er allikevel ikke lenger enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Se hele forbrukerkjøpsloven

Reklamasjon - Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) av 21. juni nr 34, 2002.

Angrerett - angrerettloven av 21. desember Nr. 105, 2000

Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Taushetplikt

Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

Vi ønsker deg en riktig god handel!